Mahlers Digitale Klaslokaal

Groep 5-6

Mahlers Digitale Klaslokaal is ontwikkeld in samenwerking met Het Concertgebouw, ter gelegenheid van het Mahler Festival. Voor groep 5-6 vul je 7 weken met videolessen, liedjes en interactieve opdrachten. De lessen zijn gratis toegankelijk. 

Maak kennis met Gustav Mahler (5-6)

Maak kennis met 123ZING met behulp van Mahler! De lessen voor groep 5-6 bestaan uit een videoles, een lied en interactieve opdrachten. Alle lessen zijn laagdrempelig via het digibord te geven. 

Bereid de lessen voor door de lesinfo in de les door te lezen. Om een beeld te krijgen, kun je de les zelf van tevoren alvast doorklikken. 

Hieronder vind je een planning van 7 weken, waarin de lessen elkaar opvolgen en worden herhaald. Deze weekplanning is een suggestie. 

Week 1

Start met de videoles. Zing vervolgens het lied ‘De Dirigent’. Studeer het refrein in. Gebruik eventueel het onderdeel ‘Spelenderwijs’ om het lied actief te verkennen en klap mee met de bolletjes.

Videoles

Maak kennis met Mahler, speel een compositie van weergeluiden en dirigeer mee op muziek!

Lied

Een dirigent leidt het orkest, maar wat doet hij nu eigenlijk precies? Leer zingend over de dirigent en doe mee als een echte dirigent!

Studeer tijdens deze week samen het refrein in. 

Week 2

Studeer de overige delen van het lied ‘De Dirigent’ in. Voer daarna de opdracht ‘Leer dirigeren met Leonard’ uit.

Lied

Een dirigent leidt het orkest, maar wat doet hij nu eigenlijk precies? Leer zingend over de dirigent en doe mee als een echte dirigent!

Vorige week hebben jullie al geoefend met het refrein. Studeer tijdens deze week de overige delen van het lied in. 

Opdracht

Volg de videoles en leer hoe je met je stok (of pen) maat en volume aangeeft en vol emotie dirigeert. In het lied kan ook naar hartenlust worden mee-gedirigeerd.

Week 3

Voer onderdeel 1 van het meespeelstuk ‘Meespelen met Mahlers ‘Vader Jacob’ in mineur’ uit. Voer daarna de opdracht ‘Tekenen op muziek van Mahler’ uit.

Meespeelstuk

Speel mee op boomwhackers met Vader Jacob, maar dan in mineur! Net als Gustav Mahler dit heeft verwerkt in de zijn Symfonie no. 1, deel 3. Je kunt het zelfs in canon proberen!

Tijdens deze week voeren jullie onderdeel 1 uit. 

Les

Wat ‘zie’ jij in de muziek van Gustav Mahler? Luister naar de muziek van Mahler en teken hierbij dat wat in je opkomt.

Week 4

Voer de opdracht ‘Canon zingen met Vader Jacob (in mineur)’ uit. Speel daarna het stuk ‘Meespelen met Mahlers ‘Vader Jacob in mineur’ in canon (onderdeel 2).

Lied

Zing mee met Vader Jacob, maar dan in mineur! Je kunt het ook in 2, 3 of 4 groepen in canon proberen!

Meespeelstuk

Speel mee op boomwhackers met Vader Jacob, maar dan in mineur! Net als Gustav Mahler dit heeft verwerkt in de zijn Symfonie no. 1, deel 3. Je kunt het zelfs in canon proberen!

Eerder hebben jullie al geoefend met onderdeel 1. Tijdens deze week voeren jullie onderdeel 2 uit. 

Week 5

Herhaal de opdracht ‘Canon zingen met Vader Jacob (in mineur)’. Start klassikaal met de componeeropdracht ‘Componeer je eigen melodie in mineur’.

Lied

Zing mee met Vader Jacob, maar dan in mineur! Je kunt het ook in 2, 3 of 4 groepen in canon proberen!

Componeeropdracht

Mahler gebruikte vaak mineurklanken, zoals we in de vorige lessen hebben geleerd. Componeer zelf een melodie in mineur met de componeertool.

Voer de opdracht tijdens deze week klassikaal uit. Je kunt ook samen de bijbehorende quiz doen. 

Week 6

Voer de ‘Luisteropdracht Mahler’ uit. Herhaal vervolgens het lied ‘De Dirigent’. Laat de leerlingen zelfstandig componeren met de opdracht ‘Componeer je eigen melodie in mineur’.

Opdracht

In deze interactieve opdracht luisteren de leerlingen naar fragmenten en beantwoorden daarna de vragen op het digibord.

Lied

Een dirigent leidt het orkest, maar wat doet hij nu eigenlijk precies? Leer zingend over de dirigent en doe mee als een echte dirigent!

Componeeropdracht

Mahler gebruikte vaak mineurklanken, zoals we in de vorige lessen hebben geleerd. Componeer zelf een melodie in mineur met de componeertool.

Herhaal deze componeeropdracht klassikaal. 

Week 7

Sluit het lesblok af met de ‘Eindpresentatie Maak kennis met Gustav Mahler’ of het lied ‘De Dirgent’ aan ouders, andere klassen of binnen de eigen klas.

Opdracht

Niets leuker dan aan anderen laten zien en horen wat allemaal is geleerd over Mahler! De lessen die zijn aangeboden kunnen worden gepresenteerd aan publiek en wij helpen daar graag een handje bij!

Lied

Een dirigent leidt het orkest, maar wat doet hij nu eigenlijk precies? Leer zingend over de dirigent en doe mee als een echte dirigent! Laten jullie tijdens deze laatste week zien waar jullie mee geoefend hebben?

Over het lespakket

Speciaal voor basisscholen ontwikkelde 123ZING in opdracht van Het Concertgebouw het digitale lespakket Mahler’s Digitale Klaslokaal. Dit gratis lespakket werd gemaakt voor het Mahler Festival dat het Concertgebouw in 2020 organiseerde als eerbetoon aan de beroemde componist en dirigent Gustav Mahler.

In 2025 organiseert Het Concertgebouw opnieuw het Mahler Festival. 

Dit lesblok in het kort

Gustav Mahler was een groot componist en dirigent. In dit lesblok leren we over het leven van Mahler, van kind tot volwassene. De leerlingen maken, net als Mahler, muziek met natuurgeluiden, en leren dat emotie een belangrijk onderdeel is van Mahler’s symfonieën. De leerlingen leren ook zelf dirigeren en meespelen met muziek in mineur. 

Hoe bereid je je voor op de lessen?

De lessen en opdrachten zijn laagdrempelig te gebruiken via het digibord. Lees vooraf de lesinfo bij de les. Om een beeld te krijgen van de videoles, het lied en de opdrachten kun je de lessen zelf alvast even doorklikken. 

Opbouw lesblok

Het lesblok van 7 weken bestaat uit een videoles, een lied en aanvullende opdrachten om verder te werken binnen het muzikale thema en dieper in te gaan op de lesstof.  Ons advies is om de lessen van boven naar beneden volgens de planning te volgen.

In dit lesblok vind je de volgende lessen:

Over Gustav Mahler

Gustav Mahler was een Oostenrijks componist die leefde van 1860 tot 1911. Hij schreef liederen en symfonieën die geïnspireerd waren op het leven en de natuur. Ook was hij een beroemd dirigent. In 1903 dirigeerde hij op uitnodiging van Willem Mengelberg de Derde Symfonie in Het Concertgebouw in Amsterdam en bouwde vanaf dat moment een goede vriendschap op met Het Concertgebouw.

Het Concertgebouw organiseerde in 2020 voor de derde keer het Mahler Festival, ter ere van deze bijzondere componist en dirigent. Zoals Mahler zelf opmerkte gaat het bij tradities niet ‘om het vereren van de as, maar om het doorgeven van het vuur’. Daarom wordt aan alle scholen een digitaal educatiepakket aangeboden, ‘Mahlers Digitale Klaslokaal’, ontwikkeld en geproduceerd door 123ZING.

Alle lessen, liedjes en opdrachten van ‘Mahlers Digitale Klaslokaal’ zijn door 123ZING ontwikkeld in opdracht van Het Concertgebouw Amsterdam, met steun van het Hendrik Muller Fonds, Het Concertgebouw Fonds en Stichting De Weille Ogier.