Dansmethode

Dans in de digitale 123ZING Methode voor Podiumkunsten geeft jou als leerkracht houvast bij het aanbieden van het vak dans in het basisonderwijs. De methode biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1-8, maar ook losse (thema)lessen en oefeningen die je de vrijheid geven om door de dag heen aan de slag te gaan met dans. De danslessen zijn onderdeel van onze podiumkunstenmethode en kunnen goed worden gegeven in samenhang met muziek en drama

Ontdek het rijke lesmateriaal

De methode bevat een uitgebreide database met liedjes en lessen, waarmee je volop mogelijkheden hebt om dansonderwijs op een eigen manier in te vullen. Naast de lessen in de doorlopende leerlijn, zijn er aanvullende dansoefeningen op onze liedjes en wordt er komend jaar nieuw lesmateriaal toegevoegd. Met de gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving geef je in een handomdraai met veel plezier dansles.

Quizzes

Door middel van quizzes reflecteren de leerlingen op vaste momenten op hun nieuw verworven kennis en vaardigheden.

Opdrachten

Ga actief aan de slag met dans door de leuke verwerkingsopdrachten die je vindt bij de verschillende lessen.

Creëren

Dans bij 123ZING is niet alleen de docent nadoen, maar ook zelf een dans of beweging maken!

Ontdek de doorlopende leerlijn

Bij 123ZING vind je een doorlopende leerlijn voor dans, maar ook voor muziek en drama in één methode. De lessen muziek, dans en drama kunnen met elkaar gecombineerd worden voor meer diepgang en samenhang. Eventueel kun je de leerlijn dans ook op zichzelf aanbieden. 

Er zijn leerlijnlessen voor alle groepen, waardoor de hele school zonder onderbreking het hele schooljaar aan de slag kan met de podiumkunsten. De leerlijnen zijn opgebouwd volgens het SLO-leerplankader, bestaan uit 40 thema’s en omvatten alle domeinen van de vakken muziek, dans en drama. 

De 123ZING Methode voor Podiumkunsten is gebaseerd op de leerlijnen muziek, dans en drama van het SLO. Daarnaast stimuleert het lesmateriaal leerlingen in de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. 

Leerdoelen en competenties binnen 123ZING

De 123ZING werkvormen

Binnen 123ZING werken we met iconen die staan voor verschillende actieve werkvormen. Zo werk je spelenderwijs aan verschillende domeinen van de podiumvakken.
Dansen vanuit verhaal
Dans vanuit een bestaand of zelf verzonnen verhaal.
Creëren
Maak zelf een beweging of een choreografie.
Improviseren
Beweeg spontaan, zonder vaststaande choreografie.
Stopdansen
Dans als je muziek hoort, sta stil als de muziek stopt.
Voor- en nadoen
Volg voorbeeldbewegingen en doe deze na.
Dansnotatie
Noteer en bewaar choreografieën.
Dansen vanuit taal
Leer nieuwe letters en woorden door dans.
Kijken naar dans
Observeer, bestudeer en reflecteer op dans.

De 7 voordelen van podiumkunsten

Bij 123ZING vind je muziek, dans en drama in één methode. Hierdoor krijgen de vakken meer samenhang en diepgang en komen leerlingen meer tot hun recht. Dit komt hun ontwikkeling en het leerklimaat ten goede.