Drama

Drama in de digitale 123ZING Methode voor Podiumkunsten geeft jou als leerkracht houvast bij het geven van drama in het basisonderwijs. De methode biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1-8, maar ook losse (thema)lessen die je de vrijheid geven om door de dag heen aan de slag te gaan met drama. De dramalessen zijn onderdeel van onze podiumkunstenmethode en kunnen goed worden gegeven in samenhang met muziek en dans

Ontdek de doorlopende leerlijn

Bij 123ZING vind je een doorlopende leerlijn voor drama, maar ook voor muziek en dans in één methode. Door de lessen muziek, dans en drama met elkaar te combineren, zorg je voor meer diepgang en samenhang. Eventueel kun je de leerlijn drama ook op zichzelf aanbieden. 

Er zijn leerlijnlessen voor alle groepen, waardoor de hele school zonder onderbreking het hele schooljaar aan de slag kan met de podiumkunsten. De leerlijnen zijn opgebouwd volgens het SLO-leerplankader, bestaan uit verschillende thema’s en omvatten alle domeinen van de vakken muziek, dans en drama. 

Componeer tool met F E D C noten

Componeertools

Met de 123ZING Componeertools kunnen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 aan de slag met het zélf creëren en componeren van muziek. Met de speciaal ontwikkelde tools kan dit op ieders eigen niveau. Dit stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en 21e eeuwse vaardigheden. 

Leerdoelen en competenties binnen 123ZING

De 123ZING Methode voor Podiumkunsten is gebaseerd op de leerlijnen muziek, dans en drama van het SLO. Daarnaast stimuleert het lesmateriaal leerlingen in de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.

De 123ZING-werkvormen

Binnen de leerlijn drama van 123ZING wordt gewerkt met iconen ???

Getekende klappende handjes blauw
Bodypercussie

Maak muziek met je lijf.

Getekende boomwhackers rood
Boomwhackers

Ritmisch, melodisch en harmonisch aan de slag.

Getekende gele lamp
Creëren

Maak zelf tekst, ritme of een muziekstuk.

Getekend dansend bewegend poppetje
Beweging / dans

Beweeg en dans op de muziek.

Getekende blaasinstrument voor orkest
Orkest

Arragementen en meespeelvideo’s.

Samba ballen als ritme instrument
Ritme-instrumenten

Speel mee met ritme-iconen of andere grafische notatie.

Zingend getekend poppetje met muzieknoot
Zang / stem

Zingen en muziek maken met je stem.

De 7 voordelen van podiumkunsten

Bij 123ZING vind je muziek, dans en drama in één methode. Hierdoor krijgen de vakken meer samenhang en diepgang en komen leerlingen meer tot hun recht. Dit komt hun ontwikkeling en het leerklimaat ten goede.