Muziekmethode

Muziekonderwijs in de digitale methode van 123ZING geeft jou als leerkracht enerzijds houvast bij de doorlopende leerlijn. Anderzijds biedt de methode alle vrijheid om door de dag heen aan de slag te gaan met muziek. Combineer de leerlijn muziek met de leerlijnen dans en drama voor nog meer samenhang en diepgang!

Ontdek het rijke lesmateriaal

De methode bevat een uitgebreide database met liedjes en lessen waarmee je volop mogelijkheden hebt om muziekonderwijs op een eigen manier in te vullen. Het hele jaar door wordt nieuw lesmateriaal toegevoegd. Met de gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving geef je in een handomdraai met veel plezier muziekles.

Songbox

Songbox is speciaal ontwikkeld voor groep 7-8. Met deze tool kunnen de leerlingen muzikaal aan de slag met hun eigen favoriete hits.

123ZING trainer Cassandra in de handen klappen muzieknoten in een getekende stad
Wereldmuziekliedjes

Hoe maken ze muziek in andere landen? Je ontdekt het met de verschillende wereldmuziekliedjes, voor groep 1-8!

Opdrachten

Ga actief aan de slag met muziek door de leuke verwerkingsopdrachten die je vindt bij de verschillende lessen en liedjes.

Jongen met sambaballen en meisje met vingers in de lucht met de bewegende leerlijn

Ontdek de doorlopende leerlijn

Bij 123ZING vind je een doorlopende leerlijn voor muziek, maar ook voor dans en drama in één methode. Door de lessen muziek, dans en drama met elkaar te combineren, zorg je voor meer diepgang en samenhang. Eventueel kun je de leerlijn muziek ook op zichzelf aanbieden. 

Er zijn leerlijnlessen voor alle groepen, waardoor de hele school zonder onderbreking het hele schooljaar aan de slag kan met de podiumkunsten. De leerlijnen zijn opgebouwd volgens het SLO-leerplankader, bestaan uit verschillende thema’s en omvatten alle domeinen van de vakken muziek, dans en drama. 

Componeer tool met F E D C noten

Componeertools

Met de 123ZING Componeertools kunnen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 aan de slag met het zélf creëren en componeren van muziek. Met de speciaal ontwikkelde tools kan dit op ieders eigen niveau. Dit stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en 21e eeuwse vaardigheden. 

Leerdoelen en competenties binnen 123ZING

De 123ZING Methode voor Podiumkunsten is gebaseerd op de leerlijnen muziek, dans en drama van het SLO. Daarnaast stimuleert het lesmateriaal leerlingen in de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.

De 123ZING-werkvormen

Binnen 123ZING werken we met iconen die staan voor verschillende actieve werkvormen. Zo werk je spelenderwijs aan verschillende domeinen van de podiumvakken.
Zingen en muziek maken met je stem

Maak muziek met je stem.

Ritme-instrumenten
Speel mee met ritme-iconen (of andere grafische notatie).
Boomwhackers / kleurnotatie
Ritmisch, melodisch en harmonisch aan de slag met kleurnotatie.
Bodypercussie
Maak muziek met je lichaam.
Bewegen/dans

Beweeg en dans op muziek

Creëren
Maak zelf een tekst, ritme of muziekstuk.
Orkest
Arrangementen en meespeelvideo’s ten behoeve van het Spelenderwijsorkest.
Luisteren
Speel mee met ritme-iconen (of andere grafische notatie).
Zittende kinderen in de klas met muziekinstrumenten

Werken met instrumenten binnen 123ZING

Wil je in jouw groep aan de slag met instrumenten en ben je benieuwd hoe je dit moet aanpakken?

De 123ZING-methode biedt volop lesmateriaal om aan de slag te gaan met schoolinstrumentarium zoals ritme-instrumenten en boomwhackers. Hierdoor leren leerlingen op speelse wijze zelf muziek maken en benut je de methode optimaal.