Méér muziek in de klas

Stichting Meer Muziek in de Klas heeft als doel: structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Samen met onder andere partners, ambassadeurs en sponsoren werken zij aan het behalen van deze ambitie. 

Verschillende lijnen

Méér Muziek in de Klas werkt via verschillende lijnen om dit doel te verwezenlijken:

 

123ZING & Méér Muziek in de Klas

123ZING steunt Méér Muziek in de Klas met het behalen van deze doelstelling door regelmatig samen te werken. Dit gebeurt in verschillende samenwerkingsverbanden zoals het beschikbaar stellen van vrij toegankelijk lesmateriaal dat aansluit bij actuele thema’s, het delen van kennis en samenwerken op evenementen en beurzen (bijvoorbeeld de NOT beurs).

Wil je meer weten over Méér Muziek in de Klas? Kijk dan op: www.meermuziekindeklas.nl 

Redenen voor muziekonderwijs

Waarom is muziek belangrijk op school? En hoe helpt muziek
leerlingen om zich te ontwikkelen? Méér Muziek in de klas vroeg
wetenschapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek op een rijtje
te zetten. Hier een samenvatting van zijn bevindingen.