5 voordelen van muziek op school

Het geven van muziekles op school heeft vele voordelen. Muziek is van grote waarde voor de ontwikkeling van het kind. De kinderen trainen hun hersenen met de prikkeling van muziek. Het enthousiasme dat bij muziek komt kijken is een fijne motor voor het ontwikkelen van goede hersenen.

Uit de vele voordelen die muziekonderwijs biedt, heeft 123ZING 5 kernvoordelen van muziek in de klas op een rijtje gezet. Lees hieronder over deze voordelen en hoe de 123ZING muziekmethode hierop aansluit.  

Wil je extra informatie over de 5 voordelen van muziek? Lees de bijpassende artikelen of bekijk de filmpjes.

1

Muziek maakt blij en ontspannen!

Door bezig te zijn met muziek die jij leuk of mooi vindt, maken je hersenen dopamine aan: het gelukshormoon! Dit zorgt ervoor dat je je blij en ontspannen voelt.

Hoe sluit 123ZING hierop aan?

123ZING biedt aansprekende liedjes en lessen waarbij alle muzikale domeinen en diverse genres aan bod komen: van pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek. Hierdoor sluit het lesmateriaal aan op een breed scala aan muzieksmaken en is er voor elk wat wils! 

Binnen de 123ZING muziekmethode wordt gewerkt aan het leren luisteren. Door middel van quizzen en korte luistervragen komen deze diverse manieren van luisteren binnen het lied- en lesmateriaal aan de orde. Een onderdeel hiervan is het waarderend luisteren, waarmee wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de muzieksmaak.

2

Muziek stimuleert het leren

Muziek versterkt de verbinding tussen beide hersenhelften! Dit stimuleert taal- en spraakontwikkeling, intellect, gedrag én je geheugen, waardoor je je beter concentreert, beter luistert én beter leert.

Hoe sluit 123ZING hierop aan?

123ZING is op ieders muzikale niveau inzetbaar. De doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 bouwt op in niveau en bestaat uit diverse thema’s. Ieder thema wordt afgesloten met verwerkingsopdrachten voor verbreding en verdieping van vaardigheden en kennis. Hierdoor wordt het intellect en geheugen gestimuleerd. Daarnaast sporen de verwerkingsopdrachten aan om in gesprek te gaan over muziek, wat de taal- en spreekvaardigheid bevordert.  Binnen het lesmateriaal is differentiatie mogelijk. Een lied kan bijvoorbeeld worden uitgebreid met een begeleiding op boomwhackers, ritme-instrumenten of met bodypercussie en er zijn arrangementen voor Spelenderwijs-, jeugd- en klassiek orkest beschikbaar. Hierdoor beschikt iedere les over diverse uitdagingen en kan worden aangesloten op ieders niveau.  Tevens biedt 123ZING de mogelijkheid om vakoverstijgende liedjes te zingen, waarbij muziek een middel is om een ander doel te bereiken. Deze liedjes worden binnen de methode ‘Leerliedjes’ genoemd. Met Leerliedjes worden onder andere de tafels geoefend, wordt het Kofschip behandeld of wordt een onderwerp uit de Canon van Nederland bezongen. Door muziek in samenhang aan te bieden met andere leergebieden wordt kennis op diverse manieren door de hersenen verwerkt, wat het leren bevordert.

3

Muziek zet in beweging

Muziek prikkelt de motorische gebieden in je hersenen. Het zet je letterlijk in beweging waarbij het geheugen en ruimtelijk inzicht worden geactiveerd.

Hoe sluit 123ZING hierop aan?

Met 123ZING leer je over muziek door te dóén. Leerlingen én leerkrachten worden via laagdrempelige lessen, lesvideo’s en opdrachten direct geactiveerd om met plezier samen muziek te maken. De lessen en liedjes zijn zo vormgegeven dat ze met een korte voorbereiding snel ingezet kunnen worden in de klas. Deze manier van werken wordt binnen de methode de ‘Actieve didactiek’ genoemd. Hierbij wordt ruimte gegeven aan de natuurlijke impuls van kinderen om direct mee te doen, zonder daarbij het belang van andere muzikale aspecten, zoals goed luisteren, uit het oog te verliezen.

Eén van de manieren om te leren over en met muziek vanuit 123ZING is door middel van beweging. Dit wordt vanuit Gardner ook wel lichamelijke of kinetische intelligentie genoemd. Belangrijke pijlers binnen de methode die hierop aansluiten, zijn het (aan)voelen van het ritme en de puls van muziek, het reageren op muzikale tegenstellingen door middel van beweging en het toevoegen van beweging aan een lied als verrijking van de muzikale beleving. Tijdens het instuderen van een lied kan beweging bijdragen aan verwerking van de muziek en muzikale energizers die eenvoudig tussen lessen door kunnen worden gevoerd, stimuleren de concentratie. In ieder schoolbreed lespakket zit tevens een dans inbegrepen, waarmee de brede muzikale en motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd.

4

Muziek verbindt

Als je samen muziek maakt, produceren je hersenen het zogenaamde ‘liefdeshormoon’. Je voelt je verbonden met de mensen om je heen. Dit draagt ook bij aan een prettig leerklimaat.

Hoe sluit 123ZING hierop aan?

Samen zingen bevordert het gevoel van saamhorigheid. Het is van groot belang om bij samen zingen goed op elkaar af te stemmen, zodat het lied als één geheel klinkt. Hierbij is het belangrijk om naar elkaar te luisteren en zich aan te passen aan de groep. Dit is een vorm van coöperatief werken. 

Daarnaast biedt 123ZING Meespeelstukken aan waarbij de leerlingen een eigen ritme- en/of boomwhackerpartij spelen. Ook hierbij leren ze dat de eigen partij moet worden afgestemd op die van de ander door bijvoorbeeld op elkaar te wachten en tegelijkertijd te spelen, zodat het ook hier als één geheel klinkt.

Een andere werkvorm waar coöperatief leren mee wordt gestimuleerd, is het presenteren van liedjes en opdrachten en groepsopdrachten zoals het schrijven van een liedtekst. Dit vraagt om een sociale houding naar elkaar en respect binnen zowel de groep, als vanuit de toeschouwers. Het lesmateriaal van 123ZING biedt aanknopingspunten om het gesprek met elkaar aan te gaan over bijvoorbeeld muzikale voorkeuren en te reflecteren op presentaties of opdrachten.

 

5

Muziek prikkelt creativiteit

Muziek daagt je uit en biedt ruimte aan creativiteit. Doordat het leuk is om te doen, verleg je je grenzen en zet je nieuwe stappen.

Hoe sluit 123ZING hierop aan?

Zelf creëren en daarop reflecteren is een belangrijk onderdeel binnen de methode en is mogelijk voor álle groepen. Met behulp van de 123ZING Componeertools, Teken & Stempel Tool en werkbladen kunnen leerlingen individueel of samen een muziekstuk componeren en uitvoeren op instrumenten, met bodypercussie of met de eigen stem. Binnen ieder leerlijnthema is minimaal één componeeropdracht opgenomen.

Dankzij de Kidspagina, waarop leerlingen zelf kunnen inloggen en aan de slag kunnen gaan, wordt niet alleen het creatief denken gestimuleerd, maar ontwikkelen de leerlingen ook hun ICT- basisvaardigheden door bijvoorbeeld het creëren, opslaan en inleveren van digitaal gemaakt werk. Leerlingen creëren individueel of in tweetallen eigen muziekstukken met de Componeertools en de Teken & Stempel Tool, schrijven eigen lied- en rapteksten en voeren zelfbedachte, passende bewegingen uit bij verschillende soorten muziek.

Naast de vaardigheid componeren wordt er binnen 123ZING gewerkt aan het improviserend vermogen: het ter plekke verzinnen en uitvoeren van muzikale lijnen. Improviseren kan individueel of met anderen samen. Improvisatieopdrachten komen binnen 123ZING gekaderd aan bod en sluiten aan op de belevingswereld van de leerling. Er is ruimte voor oriëntatie, experimenteren en muzikale creativiteit.

Waarom is muziek belangrijk op school? En hoe helpt muziek leerlingen om zich te ontwikkelen? Muziek is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en dat blijkt uit talloze studies. Lees meer over de bevindingen van hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder en wetenschapsjournalist Mark Mieras. Of lees het artikel van Meer Muziek In De Klas waarin Erik Scherder het belang van muziekonderwijs op school uitlegt. 

Bestel de poster nu op onze webshop!

In de webshop vind je extra lesmateriaal, goodies en posters om van elke muziekles een nog groter feestje te maken. Bestel gemakkelijk producten en laat zien hoe muzikaal jullie school is.