Dobbelsteen

Met de 123ZING dobbelstenen voor ritme-instrumenten en boomwhackers breng je op speelse wijze muziek in de klas. Gooi met de dobbelsteen en laat het lot bepalen wat er gaat klinken!

Twee soorten dobbelstenen

Tip: De Boomwhackerdobbelsteen en de Ritmedobbelsteen zijn goed te gebruiken bij het 123ZING lesmateriaal, de Muziekslinger Boomwhacker en de Muziekslinger Ritme. Wil je meer weten over de Muziekslinger? Klik hier.

De Boomwhackerdobbelsteen

Op de Boomwhackerdobbelsteen vind je de tonen C (rood), D (oranje), E (geel), G (donkergroen) en A (paars).

De Ritmedobbelsteen

Op de Ritmedobbelsteen vind je de drie ritme-iconen die binnen 123ZING gebruikt worden: het rondje O, het kruisje X en het driehoekje ^.

De Boomwhacker
-dobbelsteen

Op de Boomwhackerdobbelsteen vind je de tonen C (rood), D (oranje), E (geel), G (donkergroen) en A (paars). 

De vijf tonen vormen samen een pentatonische toonladder; een toonladder die uit vijf tonen bestaat. Hoe gebruik je deze dobbelsteen? Er is één hokje met het 123ZING logo. Wordt dit vakje gegooid, dan kan er zelf gekozen worden welke van de vijf tonen er gebruikt wordt. Of… mag iedereen spelen. Ruimte voor eigen invulling dus! Hieronder vind je verschillende opdrachten die je kunt uitvoeren met de dobbelsteen, lees snel verder!

De opdrachten

Opdracht 1
Boomwhacker Tool
Dobbel je eigen compositie en luister hoe het klinkt!

Open op het digibord de Boomwhacker Tool bij een lied. Laat één of enkele leerlingen 8 keer dobbelen. Voeg de toon die is gedobbeld toe aan de Boomwhacker Tool. Sla steeds één hokje over (zie het voorbeeld hieronder). Speel jullie melodie af en luister hoe het klinkt!

Extra leuk wordt het componeren wanneer je de zelfgemaakte melodie ook uitvoert met de klas. Deel de boomwhackers uit en speel mee!

Tip: Sla de composities op en voer ze later nog eens uit. Te makkelijk? Voeg een extra patroon toe en maak de melodie langer!
Opdracht 1
Opdracht 2
Muziekslinger Boomwhacker
Dobbel je eigen compositie en voer uit!

Leg de kaartjes van de Muziekslinger Boomwhacker klaar. Een aantal leerlingen mogen om de beurt dobbelen. Elke gedobbelde noot wordt aan de vlaggenlijn gehangen. Klaar met dobbelen? Speel met de boomwhackers of met andere instrumenten in de kleuren van de boomwhackers jouw eigen compositie. Laat je verrassen door de melodie die ontstaat!
Opdracht 2
Opdracht 3
In de maat spelen
Wie mag er meespelen?

Deel de boomwhackers C - D - E - G en A uit. Open de les ‘Zelf tafelritmes componeren[c]’ en gebruik de drumbeat die in deze les wordt gebruikt. Gooi met de dobbelsteen. De toon die gegooid wordt mag spelen. De leerlingen spelen in de maat van de muziek óf mogen een zelf bedacht ritme spelen. Laat één leerling een ritme bedenken en voorspelen. De andere leerlingen nemen dit - na 1 of 2 keer luisteren - over.

Spreek van te voren af wat er gebeurd als het 123ZING logo wordt gegooid. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten als: - iedereen mag spelen (laat evt. de gooier het ritme kiezen!)
- iedereen danst/klapt/beatboxt op de muziek
- iedereen neemt een bijzondere pose aan
- alleen de linker/rechter helft van de groep speelt
Opdracht 3

De Ritme
-dobbelsteen

Op de Ritmedobbelsteen vind je de drie ritme-iconen die binnen 123ZING gebruikt worden: het rondje O, het kruisje X en het driehoekje ^. 

O = alle trommels met vel

X = alle slaginstrumenten, zoals woodblock, claves, cowbell en de buistrom

^ = alle schudinstrumenten én de triangel

Hieronder vind je verschillende opdrachten met de Ritmedobbelsteen ter inspiratie.

De opdrachten

Opdracht 1
In de maat spelen
Wie mag er meespelen?

Zet de leerlingen in een kring en deel de ritme-instrumenten uit. Kies een favoriet 123ZING-lied uit en speel dit af. Nu kan er gedobbeld worden! Het icoon dat gedobbeld wordt speelt mee in de maat van de muziek. Dobbel regelmatig zodat alle drie de instrumentgroepen aan de beurt komen.

Extra tip: Speel het spel met twee dobbelstenen! Verdeel de klas in twee groepen. Zorg dat in beide groepen alle ritme-instrumenten vertegenwoordigd zijn. Iedere groep let op zijn eigen dobbelsteen. Laat de verschillende klanken door het lokaal klinken!
Opdracht 1
Opdracht 2
Ritme Tool
Dobbel je eigen compositie en luister hoe het klinkt!

Open de Ritme Tool op het digibord. Laat één of enkele leerlingen 8 keer dobbelen. De toon die gedobbeld wordt wordt ingevoegd.

Speel jullie melodie af en luister hoe het klinkt! Extra leuk wordt het componeren wanneer je de zelfgemaakte melodie ook uitvoert met de klas. Deel de ritme-instrumenten uit en speel mee!

Tip: Sla de composities op en voer deze later nog eens uit. Of kies in plaats van één maat voor twee maten om een langer muziekstuk te maken.
Opdracht 2
Opdracht 3
Muziekslinger Ritme
Dobbel je eigen compositie en voer uit!

Leg de kaartjes van de Muziekslinger Ritme klaar. Een aantal leerlingen mogen om de beurt dobbelen. Elk gedobbeld ritme-icoon wordt aan de vlaggenlijn gehangen. Speel jouw eigen compositie met de ritme-instrumenten en laat je verrassen door het ritme dat ontstaat.
Opdracht 3
Opdracht 4
Bodypercussie
Geen of niet voldoende ritme-instrumenten? Kies dan voor de tafelritmes! De bovenstaande opdrachten 1 en 3 kunnen ook worden uitgevoerd met bodysounds! Spreek vooraf met de klas af welk symbool voor welke bodypercussie-sound staat. Bijvoorbeeld:

O = stamp
X = handen op de benen
^ = vingerknip
Opdracht 4