NU BESCHIKBAAR!

Hoera, Dans & Drama!

Vanaf nu vind je in de 123ZING-leeromgeving ook dans- en dramalessen, vol dans- en spelplezier.

Muziek, Dans, Drama – 1,2,3 keer zo leuk!

7 Voordelen van podiumkunsten in één methode.

Door muziek, dans en drama te combineren, krijgen de vakken nog meer diepgang. Leerlingen ontwikkelen creatieve vaardigheden, komen nog meer tot hun recht en zitten lekkerder in hun vel. Dit heeft direct effect op de ontwikkeling van hun basisvaardigheden en het leerklimaat.

Aansluiting bij SLO-doelen
21e eeuwse vaardigheden, talentontwikkeling, burgerschap en sociale vorming: van een school wordt veel gevraagd. Met 123ZING geef je al deze doelen handen en voeten en vul je ook de SLO-doelen voor muziek, dans en drama zowel mono- als multidisciplinair in. Daarmee hebben we jullie veel voorwerk uit handen genomen en houdt de leerkracht meer tijd over om les te geven.
1
Kennis, houding én vaardigheden in een leerlijn
Creativiteit is een cruciale 21e eeuwse vaardigheid. Met 123ZING ontwikkelen leerlingen deze vaardigheid volgens het cyclische creatieve proces; hét uitgangspunt voor het kunstzinnige onderwijsaanbod volgens het SLO. Klassen doorlopen de cyclus meerdere keren gedurende de leerlijnen en soms zelfs tijdens één les, waardoor een vaardigheid écht beklijft.
2
Laagdrempelig inzetbaar door elke leerkracht
In het nieuwe schooljaar kan iedere leerkracht meteen in zijn/haar eigen klas met de dans- en dramalessen beginnen. Ze zijn net zo laagdrempelig als de muzieklessen, en prima te combineren met de lessen van een vakdocent en een bezoek aan een voorstelling.
3
Uitbreiden van de cultuurvakken zonder extra tijd
Misschien zit jullie weekrooster al bomvol en denk je: hoe past dans en drama daar in? De leerlijnen zijn zo ingericht dat je muziek, dans en drama kunt combineren en afwisselen. Zo passen dans en drama ook structureel in het rooster. Natuurlijk kun je de lessen ook vakoverstijgend gebruiken of ter ondersteuning van andere vakken, zoals burgerschap of taal.
4
Meer leerkrachten geven les met 123ZING
Misschien hebben sommige leerkrachten in jouw team minder affiniteit met muziek en spreken dans of drama hen meer aan. Voor deze collega’s werken de nieuwe dans- en dramalessen drempelverlagend. Voordat je het weet, geeft de hele school muziek, dans en drama, van groep 1 tot en met 8!
5
Leerlingen zullen je verrassen
123ZING geeft iedere leerling de kans om uit te blinken in een creatief domein en zijn talenten te ontdekken. Een leerling die moeite heeft met lezen, speelt misschien prachtig toneel of de leerling die normaal niet op de voorgrond treedt, danst de sterren van de hemel.
6
Versterking van het sociaal pedagogisch klimaat
Met de combinatie muziek, dans en drama verhoog je het welbevinden van leerlingen. Het helpt kinderen over hun twijfels en onzekerheid heen: het laat ze genieten en stralen. Dat heeft een positief effect op het leerklimaat op school en daarmee ook de ontwikkeling van hun basisvaardigheden.
7

Elke leerkracht kan dit

De lessen van 123ZING zijn zo laagdrempelig en makkelijk in gebruik, dat elke leerkracht muziek-, dans- en dramales kan geven. Ook al hebben ze dat nog nooit gedaan. De lessen spelen namelijk in op de natuurlijke impuls van kinderen om direct mee te willen doen. Iedere les biedt een duidelijk kader, dat kinderen helpt zich te focussen en respectvol samen te werken.

Net als bij muziek hebben vakleerkrachten de mogelijkheid om 123ZING te gebruiken als rode draad in hun eigen lessen.

Uitlegvideo's over muziek, dans en drama

Dans, drama en muziek sluiten op elkaar aan

Er zijn drie aparte leerlijnen: muziek, dans en drama. Waar mogelijk gaan de leerlijnen over hetzelfde onderwerp, waardoor de lessen met elkaar te combineren zijn.

Veelgestelde vragen

Iedere les duurt tussen de 30 en 45 minuten (30 minuten onderbouw, 45 minuten midden- en bovenbouw)
Heb je nu geen tijd in het weekrooster maar wil je wel starten met dans en drama? Dan kun je ze afwisselen met de muzieklessen. De drie leerlijnen maken gebruik van dezelfde thema’s, zodat je de lessen kunt combineren.

Natuurlijk kun je de lessen ook vakoverstijgend en thematisch gebruiken ter ondersteuning van andere vakken, zoals burgerschap of taal.

Elke leerkracht kan dans- en dramales geven met 123ZING. Ook als je niet kunt dansen of acteren. De lessen zijn net zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk als de muzieklessen: één keer inloggen, via het digibord, in het eigen klaslokaal. 

 • De 123ZING docent geeft via het digibord uitleg over het onderwerp, eventuele theorie en de opdrachten, precies zoals je gewend bent van de muzieklessen.
 • De leerkracht heeft een begeleidende rol en doet actief mee met de les.
 • Naarmate het lesblok vordert krijgt de leerkracht een actievere rol, maar zelf spelen of dansen is niet nodig. Al zal hij vast ook geprikkeld worden om mee te doen.
 • Daarnaast leidt de leerkracht de tussen- en eindevaluaties en studeert de leerkracht optioneel (met behulp van een 123ZING lesbeschrijving) een eindpresentatie in met de leerlingen.

Na de zomervakantie kun je direct starten met alle leerjaren en kun je het hele jaar de leerlijn ononderbroken volgen.

Elke leerlijn bestaat uit 5 blokken per leerjaar.
Een blok muziek bestaat uit zes lessen, een blok dans of drama bestaat uit vier lessen. In twee jaar komen er 160 dans- en 160 dramalessen bij.

Het eerste jaar werk je met de A- leerlijn. Het volgende schooljaar doe je de B-leerlijn. Zo heb je in combinatiegroepen altijd de mogelijkheid om met nieuw materiaal te werken, net als bij muziek.

Alle lessen kun je in je eigen klaslokaal via het digibord geven. Soms moeten er stoelen of tafels aan de kant, of gaan groepjes leerlingen verder in een andere ruimte. Je hoeft geen extra ruimte in te richten of materialen aan te schaffen.

Als je iets moet uitprinten of klaarzetten, dan vind je de instructie in de lesinfo voor de leerkracht.

123ZING is een leerlijn door het hele schooljaar heen. Net als bij muziek kunnen vakleerkrachten 123ZING gebruiken als rode draad bij hun lessen. Dit scheelt hun voorbereiding.


Met 123ZING kan de school aantonen dat alle SLO doelen gedekt zijn en dat er een doorlopende leerlijn in het programma zit.

Wij hebben de doelen van het leergebied Burgerschap naast onze lessen gelegd en vermelden in de lesbeschrijving per les welk doel van burgerschap wordt gewerkt. We zullen ook per leerlijn inzichtelijk maken op welke manier aan burgerschap wordt gewerkt. Dit kunnen schooldirecteuren verwerken in hun Burgerschapsplan.

Voorbeelden van burgerschap in onze lessen:

 • vertrouwen in elkaar;
 • elkaar laten uitpraten;
 • je eigen mening vormen;
 • je mening laten horen;
 • discussiëren;
 • overeenkomsten en verschillen leren herkennen;
 • besluitvorming.

Jazeker, net als bij muziek kun je 123ZING gebruiken als rode draad bij je lessen. Jij zorgt voor de extra verdieping van de 123ZING lessen. Het scheelt je ook nog eens heel veel voorbereidingstijd (waar vakleerkrachten vaak niet voor betaald krijgen).

Via de kidspagina kun je leerlingen opdrachten geven. Of je helpt leerkrachten om jouw lessen voort te zetten.

Nee, je logt in met jouw 123ZING account. Door de komst van dans en drama gaat de leeromgeving er in het nieuwe schooljaar iets anders uitzien en moet iedereen een nieuw wachtwoord aanmaken.

De lessen zijn op dezelfde manier opgebouwd als de muzieklessen. Op 29 juni komt er een extra nieuwsflits online met previews van de lessen. Door de komst van dans en drama gaat ook de leeromgeving er iets anders uitzien.

Jazeker. Op 27 juni geven we een webinar met uitleg over de nieuwe dans- en dramalessen.

 • Voor het hele team kun je een teamtraining of APK boeken waarin aandacht wordt besteed aan muziek, dans én drama. Of je boekt een speciale teamtraining Dans & Drama. 
 • Daarnaast is er voor kartrekkers de Implementatietraining waarin je persoonlijke begeleiding krijgt om voor jouw school een 123ZING plan te maken.
 • We bieden in onze leeromgeving ook handige online tutorials en hulp bij de dans- en dramalessen.

Dat hoeft niet. De lessen zijn zo gebruiksvriendelijk dat leerkrachten die bekend zijn met 123ZING er meteen mee kunnen beginnen.

Wat goed dat jullie al met dans en drama bezig zijn!
Tot de einddatum van jullie 123ZING abonnement verandert er niets aan jullie prijs. Dus loopt jullie licentie bijvoorbeeld tot november, dan betaal je tot dan niets meer.

Natuurlijk ben je vrij om de lessen wel of niet te gebruiken.
Is het een idee als je deze periode benut om de nieuwe dans- en dramalessen uit te proberen? Dan kunnen jullie onderzoeken hoe het werkt als je muziek, dans en drama geïntegreerd of in samenhang aanbiedt. Op deze manier kunnen jullie een weloverwogen keuze maken voor de methode die het beste past bij jullie school.

Overlappen de licenties van de verschillende abonnementen teveel? Bel dan even met Renate of Anja om te kijken hoe we je kunnen helpen.

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan onze nieuwe dans- en dramamethode. De prijsstijging komt niet alleen door de komst van dans en drama. We hebben ook jullie wensen voor nieuwe functionaliteiten van het leerplatform doorgevoerd. En maken steeds nieuwe muzieklessen.

We blijven de meest complete methode met de beste prijs-kwaliteitverhouding.
123ZING zit bomvol liedjes en lessen, componeertools, de kidspagina voor leerlingen, vele energizers, peuterthema’s én lessen met toevoegingen voor het speciaal onderwijs. En we ontwikkelen de komende jaren door om onze kwaliteit te blijven garanderen en om fris en inspirerend te blijven voor leerkrachten en leerlingen.

Muziek, dans en drama worden in één abonnement aangeboden voor groep 1 tot en met 8.
We bieden dus geen losse abonnementen aan voor bovenbouw of onderbouw of voor muziek, dans of drama.

Natuurlijk ben je vrij om de lessen wel of niet te gebruiken.
Is het een idee om vanaf augustus tot het einde van jullie abonnement onze geïntegreerde methode eens uit te proberen? Dan kunnen jullie onderzoeken hoe het werkt als de vakken in samenhang worden gegeven.

Vanaf de homepagina kun je direct kiezen voor één van de drie leerlijnen. Binnen de website kun je, net als voorheen, zoeken naar lessen en filteren op onder andere muziek, dans en drama.

Tijdens de dans- en dramalessen zijn leerlingen bezig met het toepassen van taal en rekenen. Zo werk je bij drama aan taal en woordenschat door bijvoorbeeld zelf scènes te maken of theater te lezen. Bij dans werk je met tellen en het maken van symmetrische vormen, wat weer aansluit bij rekenen.

De dans en dramalessen zijn ook inzetbaar bij het vak Burgerschap. Bij de lesinfo vind je de bijbehorende lesdoelen.

Voorbeelden van thema’s die we behandelen: het museum, op reis, hip hop in de geschiedenis.

De lessen spreken voor zich en je kunt ze via de lesinfo pagina voorbereiden. De voorbereiding is minimaal.

Elke les kun je los geven, ook de lessen uit de leerlijn, maar het volgen van de opbouw van de leerlijn heeft natuurlijk de voorkeur.

Wij bieden dans en drama aan als kunstzinnige vorming. Leerlingen leren daar sociale vaardigheden en werken aan burgerschap. 123ZING is geen sociaal-emotionele methode. Je kunt het zien als een aanvulling.

Ja, in onze algemene voorwaarden bij artikel 4 staat hierover in lid 3 informatie opgenomen.

Maak kennis met team Dans & Drama

Jolijn Zwart
ontwikkelaar drama
Valerie Luijten
ontwikkelaar dans
Evelien Isphording
ontwikkelaar drama
Kirsten Boere-Vermeij
coördinator marketing & communicatie, ontwikkelaar dans, zangeres

Op de hoogte blijven en/of aanmelden als testklas.

Vul onderstaand formulier in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Dans & Drama, en/of meld je aan als testklas en maak als eerste kennis met het nieuwe Dans- & Dramalesmateriaal!