Muziek, dans & drama in één methode

Bij 123ZING vind je lesmateriaal en doorlopende leerlijnen voor muziek, dans én drama, die je met elkaar kunt combineren. 

Muziek, Dans, Drama – 1, 2, 3 keer zo leuk!

De 7 voordelen van podiumkunsten in één methode

Door muziek, dans en drama te combineren, krijgen de vakken nog meer diepgang. Leerlingen ontwikkelen creatieve vaardigheden, komen nog meer tot hun recht en zitten lekkerder in hun vel. Dit heeft direct effect op de ontwikkeling van hun basisvaardigheden en het leerklimaat.

Aansluiting bij SLO-doelen
21e eeuwse vaardigheden, talentontwikkeling, burgerschap en sociale vorming: van een school wordt veel gevraagd. Met 123ZING geef je al deze doelen handen en voeten en vul je ook de SLO-doelen voor muziek, dans en drama zowel mono- als multidisciplinair in. Daarmee hebben we jullie veel voorwerk uit handen genomen en houdt de leerkracht meer tijd over om les te geven.
1
Kennis, houding én vaardigheden in een leerlijn
Creativiteit is een cruciale 21e eeuwse vaardigheid. Met 123ZING ontwikkelen leerlingen deze vaardigheid volgens het cyclische creatieve proces; hét uitgangspunt voor het kunstzinnige onderwijsaanbod volgens het SLO. Klassen doorlopen de cyclus meerdere keren gedurende de leerlijnen en soms zelfs tijdens één les, waardoor een vaardigheid écht beklijft.
2
Laagdrempelig inzetbaar door elke leerkracht
In het nieuwe schooljaar kan iedere leerkracht meteen in zijn/haar eigen klas met de dans- en dramalessen beginnen. Ze zijn net zo laagdrempelig als de muzieklessen, en prima te combineren met de lessen van een vakdocent en een bezoek aan een voorstelling.
3
Uitbreiden van de cultuurvakken zonder extra tijd
Misschien zit jullie weekrooster al bomvol en denk je: hoe past dans en drama daar in? De leerlijnen zijn zo ingericht dat je muziek, dans en drama kunt combineren en afwisselen. Zo passen dans en drama ook structureel in het rooster. Natuurlijk kun je de lessen ook vakoverstijgend gebruiken of ter ondersteuning van andere vakken, zoals burgerschap of taal.
4
Meer leerkrachten geven les met 123ZING
Misschien hebben sommige leerkrachten in jouw team minder affiniteit met muziek en spreken dans of drama hen meer aan. Voor deze collega’s werken de nieuwe dans- en dramalessen drempelverlagend. Voordat je het weet, geeft de hele school muziek, dans en drama, van groep 1 tot en met 8!
5
Leerlingen zullen je verrassen
123ZING geeft iedere leerling de kans om uit te blinken in een creatief domein en zijn talenten te ontdekken. Een leerling die moeite heeft met lezen, speelt misschien prachtig toneel of de leerling die normaal niet op de voorgrond treedt, danst de sterren van de hemel.
6
Versterking van het sociaal-pedagogisch klimaat
Met de combinatie muziek, dans en drama verhoog je het welbevinden van leerlingen. Het helpt kinderen over hun twijfels en onzekerheid heen: het laat ze genieten en stralen. Dat heeft een positief effect op het leerklimaat op school en daarmee ook de ontwikkeling van hun basisvaardigheden.
7

Makkelijk in gebruik voor iedere leerkracht

De lessen van 123ZING zijn zo laagdrempelig en makkelijk in gebruik, dat elke leerkracht muziek-, dans- en dramales kan geven – zelfs als je dit nog nooit hebt gedaan. De lessen spelen namelijk in op de natuurlijke impuls van kinderen om direct mee te willen doen. Iedere les biedt een duidelijk kader, dat leerlingen helpt zich te focussen en respectvol samen te werken.

Vakleerkrachten kunnen  123ZING gebruiken als rode draad in hun eigen lessen.

Uitlegvideo's over muziek, dans en drama

Dans, drama en muziek sluiten op elkaar aan

Er zijn drie doorlopende leerlijnen: muziek, dans en drama. Waar mogelijk gaan de leerlijnen over hetzelfde onderwerp, waardoor de lessen met elkaar te combineren zijn.

Veelgestelde vragen

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn dans en drama toegevoegd aan 123ZING. Gebruik onderstaande veelgestelde vragen als je al met de leerlijn muziek werkte en meer wil weten over dans en drama. 

Iedere les duurt tussen de 30 en 45 minuten. 

Heb je nu geen tijd in het weekrooster maar wil je wel starten met dans en drama? Dan kun je ze ook afwisselen met de muzieklessen. De drie leerlijnen maken gebruik van dezelfde thema’s, zodat je de lessen kunt combineren.

Natuurlijk kun je de lessen ook vakoverstijgend en thematisch gebruiken ter ondersteuning van andere vakken, zoals Burgerschap of taal.

Elke leerkracht kan dans- en dramales geven met 123ZING – ook als je niet kunt dansen of acteren. De lessen zijn net zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk als de muzieklessen: één keer inloggen, via het digibord, in het eigen klaslokaal. 

 • De 123ZING-docent geeft via het digibord uitleg over het onderwerp, eventuele theorie en de opdrachten, precies zoals je gewend bent van de muzieklessen.
 • De leerkracht heeft een begeleidende rol en doet actief mee met de les.
 • In sommige lessen krijgt de leerkracht een actievere rol, maar zelf spelen of dansen is niet nodig. Al zal hij vast wel geprikkeld worden om mee te doen.
 • Daarnaast leidt de leerkracht de tussen- en eindevaluaties en studeert de leerkracht optioneel (met behulp van een 123ZING-lesbeschrijving) een eindpresentatie in met de leerlingen.

Na iedere schoolvakantie (zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie) start er een nieuw lesblok, op dezelfde momenten als de lesblokken muziek. 

Het is niet noodzakelijk om eerdere lesblokken te hebben gevolgd om later in het jaar te starten met dans en drama. 

Voel je daarnaast ook vrij om losse lessen/lesblokken in te plannen op een ander moment. 

Elke leerlijn bestaat uit 5 lesblokken per leerjaar.


Een blok muziek bestaat uit zeven lessen, een blok dans of drama bestaat uit vier lessen. De lessen worden per lesblok aangevuld, tot er in totaal 160 dans- en 160 dramalessen in de leerlijn zijn.

Naast de doorlopende leerlijnen kun je ook thematische dans- en dramalessen verwachten. 

Alle lessen kun je in je eigen klaslokaal via het digibord geven. Soms moeten er stoelen of tafels aan de kant gezet worden, of gaan groepjes leerlingen verder in een andere ruimte. Je hoeft geen extra ruimte in te richten of materialen aan te schaffen.

Als je iets moet uitprinten of klaarzetten, dan vind je de instructie in de lesinfo voor de leerkracht.

123ZING is een leerlijn door het hele schooljaar heen. Net als bij muziek kunnen vakleerkrachten 123ZING gebruiken als rode draad in hun lessen. Dit scheelt hen voorbereiding.

Met 123ZING kan de school aantonen dat alle SLO-doelen gedekt zijn en dat er een doorlopende leerlijn in het programma zit.

Wij hebben de doelen van het leergebied Burgerschap naast onze lessen gelegd en vermelden in de leerlijninfo per lesblok aan welke bouwstenen en doelen van Burgerschap wordt gewerkt. Dit kunnen schooldirecteuren verwerken in hun Burgerschapsplan.

Voorbeelden van Burgerschap in onze lessen:

 • vertrouwen in elkaar;
 • elkaar laten uitpraten;
 • je eigen mening vormen;
 • je mening laten horen;
 • discussiëren;
 • overeenkomsten en verschillen leren herkennen;
 • besluitvorming.

Jazeker, net als bij muziek kun je 123ZING gebruiken als rode draad voor je lessen. Jij zorgt voor de extra verdieping van de 123ZING-lessen. Het scheelt je ook nog eens heel veel voorbereidingstijd (waar vakleerkrachten vaak niet voor betaald krijgen).

Via de Kidspagina kun je leerlingen zelfstandige opdrachten geven, of je helpt groepsleerkrachten om jouw lessen voort te zetten.

Nee, je logt in met jouw 123ZING-account. De leerlijnen dans en drama zijn toegevoegd aan de bestaande leeromgeving.

De lessen zijn op dezelfde manier opgebouwd als de muzieklessen. Je geeft een les door de slides in de lesplayer te volgen. Hierin zitten veel video’s, waarin de 123ZING-docenten in thema uitleg geven en opdrachten introduceren en voordoen. De les volgt een logische opbouw met een introductie, een aantal opdrachten en een afsluiting. De lessen worden afgesloten met reflectievragen.

Klik zelf eens een les door en lees de lesinfo om gevoel te krijgen bij de inhoud van de lessen. 

Jazeker. We bieden online trainingen in de vorm van webinars met uitleg over de dans- en dramalessen.

 • Voor het hele team kun je een Teamtraining of APK boeken waarin aandacht wordt besteed aan muziek, dans én drama. Of vraag onze klantenservice om een Teamtraining Dans & Drama. 
 • Daarnaast is er voor kartrekkers de Implementatietraining waarin je persoonlijke begeleiding krijgt om voor jouw school een 123ZING Plan te maken.
 • We bieden in onze rubriek Hulp en aan de slag artikelen over allerlei onderwerpen, waaronder de dans- en dramalessen. Je vindt deze rubriek vanuit de leeromgeving.

Dat hoeft niet. De lessen zijn zo gebruiksvriendelijk dat leerkrachten die bekend zijn met 123ZING er meteen mee kunnen beginnen.

Wat goed dat jullie al met dans en drama bezig zijn!
Tot de einddatum van jullie 123ZING-abonnement verandert er niets aan jullie prijs. Dus loopt jullie licentie bijvoorbeeld tot november, dan betaal je tot dan niets meer.

Natuurlijk ben je vrij om de lessen wel of niet te gebruiken. Is het een idee als je deze periode benut om de nieuwe dans- en dramalessen uit te proberen? Dan kunnen jullie onderzoeken hoe het werkt als je muziek, dans en drama geïntegreerd of in samenhang aanbiedt. Op deze manier kunnen jullie een weloverwogen keuze maken voor de methode die het beste past bij jullie school.

Overlappen de licenties van de verschillende abonnementen te veel? Bel dan even met Marly of Anja om te kijken hoe we je kunnen helpen. 

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan onze nieuwe dans- en dramaleerlijnen. De prijsstijging komt niet alleen door de komst van dans en drama. We hebben ook jullie wensen voor nieuwe functionaliteiten van het leerplatform doorgevoerd, en maken steeds nieuwe muzieklessen.

We blijven de meest complete methode met de beste prijs-kwaliteitverhouding.
123ZING zit bomvol liedjes en lessen, componeertools, de Kidspagina voor leerlingen, vele energizers, peuterthema’s én lessen met toevoegingen voor het speciaal onderwijs. En we ontwikkelen de komende jaren door om onze kwaliteit te blijven garanderen en om fris en inspirerend te blijven voor leerkrachten en leerlingen.

Muziek, dans en drama worden in één abonnement aangeboden voor groep 1 tot en met 8. We bieden dus geen losse abonnementen aan voor bovenbouw of onderbouw of voor muziek, dans of drama.

Natuurlijk ben je vrij om de lessen wel of niet te gebruiken. Is het een idee om onze geïntegreerde methode eens uit te proberen? Dan kunnen jullie onderzoeken hoe het werkt als de vakken in samenhang worden gegeven.

Vanaf de homepagina kun je direct kiezen voor één van de drie leerlijnen. Binnen de website kun je, net als voorheen, zoeken naar lessen en filteren op onder andere muziek, dans en drama. Je ziet dus duidelijk of je voor een muziek-, dans- of dramales kiest. 

Tijdens de dans- en dramalessen zijn leerlingen bezig met het toepassen van taal en rekenen. Zo werk je bij drama aan taal en woordenschat door bijvoorbeeld zelf scènes te maken of theater te lezen. Bij dans werk je met tellen en het maken van symmetrische vormen, wat weer aansluit bij rekenen.

De dans- en dramalessen zijn ook inzetbaar bij het leergebied Burgerschap. In de leerlijninfo vind je de bijbehorende lesdoelen.

Voorbeelden van thema’s die we behandelen: het museum, op reis, hiphop in de geschiedenis.

De voorbereiding is minimaal, omdat de opdrachten in de video’s en op de slides worden toegelicht en begeleid. We raden je wel aan om vooraf de compacte lesinfo te lezen, zodat je weet wat je moet voorbereiden. 

Elke les kun je los geven, ook de lessen uit de leerlijn. Het volgen van de opbouw van de leerlijn heeft natuurlijk de voorkeur, omdat de lessen op elkaar voortbouwen en zo alle SLO- en Burgerschapsdoelen aan bod komen. 

Wij bieden dans en drama aan als kunstzinnige vorming. Leerlingen leren daar sociale vaardigheden en werken aan Burgerschap. 123ZING is geen sociaal-emotionele methode. Je kunt het zien als een aanvulling.

Ja, in onze algemene voorwaarden bij artikel 4 staat hierover in lid 3 informatie opgenomen.

Maak kennis met team Dans & Drama

Jolijn Zwart
ontwikkelaar drama
Valerie Luijten
ontwikkelaar dans
Evelien Isphording
ontwikkelaar drama
Kirsten Boere-Vermeij
coördinator marketing & communicatie, ontwikkelaar dans, zangeres

Op de hoogte blijven en/of aanmelden als testklas.

Vul onderstaand formulier in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Dans & Drama, en/of meld je aan als testklas en maak als eerste kennis met het nieuwe Dans- & Dramalesmateriaal! 

Paars logo van Kindermuziekweek
Van 5 t/m 14 april barst de Kindermuziekweek los! Bekijk het gratis lespakket bij het Kindermuziekweeklied ‘Energie’!