Dramamethode

Drama in de digitale 123ZING Methode voor Podiumkunsten geeft jou als leerkracht houvast bij het geven van drama in het basisonderwijs. De methode biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1-8, maar ook losse (thema)lessen die je de vrijheid geven om door de dag heen aan de slag te gaan met drama. De dramalessen zijn onderdeel van onze podiumkunstenmethode en kunnen goed worden gegeven in samenhang met muziek en dans

Ontdek het rijke lesmateriaal

De methode bevat een uitgebreide database met lessen waarmee je volop mogelijkheden hebt om dramaonderwijs op een eigen manier in te vullen. Naast de lessen in de doorlopende leerlijn, worden er komend jaar aanvullende dramalessen en -oefeningen toegevoegd. Met de gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving geef je in een handomdraai met veel plezier dramales.

Quizzes

Door middel van quizzes reflecteren de leerlingen op vaste momenten op hun nieuw verworven kennis en vaardigheden.

Opdrachten

Ga actief aan de slag met drama door de leuke verwerkingsopdrachten die je vindt bij de verschillende lessen.

Creëren

De leerlijn drama biedt alle mogelijkheid voor leerlingen om te creëren en produceren, zoals het zelf maken van scènes!

Ontdek de doorlopende leerlijn

Bij 123ZING vind je een doorlopende leerlijn voor drama, maar ook voor muziek en dans in één methode. Door de lessen muziek, dans en drama met elkaar te combineren, zorg je voor meer diepgang en samenhang. Eventueel kun je de leerlijn drama ook op zichzelf aanbieden. 

Er zijn leerlijnlessen voor alle groepen, waardoor de hele school zonder onderbreking het hele schooljaar aan de slag kan met de podiumkunsten. De leerlijnen zijn opgebouwd volgens het SLO-leerplankader, bestaan uit verschillende thema’s en omvatten alle domeinen van de vakken muziek, dans en drama. 

Componeer tool met F E D C noten

Componeertools

Met de 123ZING Componeertools kunnen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 aan de slag met het zélf creëren en componeren van muziek. Met de speciaal ontwikkelde tools kan dit op ieders eigen niveau. Dit stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en 21e eeuwse vaardigheden. 

Leerdoelen en competenties binnen 123ZING

De 123ZING Methode voor Podiumkunsten is gebaseerd op de leerlijnen muziek, dans en drama van het SLO. Daarnaast stimuleert het lesmateriaal leerlingen in de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.

De 123ZING-werkvormen

Binnen 123ZING werken we met iconen die staan voor verschillende actieve werkvormen. Zo werk je spelenderwijs aan verschillende domeinen van de podiumvakken.
Improviseren
Speel en associeer zonder een vastgelegd script.
Spelen vanuit beweging
Beweging is leidend, gesproken tekst minder belangrijk.
Spelen vanuit verhalen
Speel vanuit een bestaand of zelf verzonnen verhaal.
Spelen vanuit geluid/klant
Speel met muziek of andere geluiden als inspiratiebron.
Kijken naar spel
Observeer, bestudeer en reflecteer op spel van anderen.
Spelen met materialen
Speel met voorwerpen, kleding, rekwisieten en decor.
Spelen met tekst
Speel met een (zelfgeschreven) script als basis.
Creëren
Maak zelf een scène/voorstelling.

De 7 voordelen van podiumkunsten

Bij 123ZING vind je muziek, dans en drama in één methode. Hierdoor krijgen de vakken meer samenhang en diepgang en komen leerlingen meer tot hun recht. Dit komt hun ontwikkeling en het leerklimaat ten goede.